Bir işletmenin mimarisi, temizliği ve dizaynı müşteriler nezdinde olumlu imajın eylemsel halini ifade eder. Bugün, A’dan Z’ye tüm işletmeler bu imajın farkında olup sunmuş oldukları hizmetin kalitesini önemsedikleri kadar, iç dekorasyonu da önemser hale gelmişlerdir. Oteller, imaj belirlemenin en önemli basamağında yer alırken müşteriler nezdinde yaratılan olumlu bir imajın, tekrar tercih edilme nedeni oluşturacağı da aşikar nedenlerden biridir. İmaj belirleme kurumsal kimlikten hizmetin sunumuna kadar uzanan geniş bir yelpaze olsa da ilk bakıştaki imaj, özellikle oteller için ‘ otel mobilyaları ’ başlığında toplanmaktadır.

Otel mobilyaları genel itibari ile henüz işletme açılmadan önceki aşamalarda seçilse de bu seçimin kendi içerisinde pek çok püf nokta barındırdığı tartışılmaz bir gerçeklikten ibarettir. Örneğin; henüz projelendirme aşamasında olan bir otelin mobilyaları seçilirken, oluşturulmak istenen konsept göz önünde bulundurulmalıdır. Konsept klasik çizgilerden yana ise otel mobilyaları kesinlikle klasik çizginin dışına çıkmamalıdır. Tüm bu seçimlerin en önemli noktasını ise konukların rahatlığı oluşturmaktadır. Görsel bir imaj oluşturmak adına hizmet kalitesinden de ödün verilmemelidir.

Bir işletmenin tüm parçaları bir araya toplanabilir fakat bu parçalar anlamlı bir şekilde konuşlandırılmadığında işleyiş sağlanmış olmaz. Yani; olumlu bir otel imajı yaratmak adına pek çok hareket noktası olabilir, pek çok seçim yapılabilir. Fakat koordineli atılmamış adımlar, optimum alınmamış kararlar yarardan çok zarar getirecektir. Bu noktadaki asıl görev, bütünü görerek parçalar arasındaki ilişkiyi doğru kurmak olmalıdır. Unutulmalıdır ki, otel mobilyaları bir otelin imajını belirleyecek unsurların başında yer alır ve ikinci bir merhabanın temelini oluşturur. 

Otel Mobilyaları